Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu

28 czerwca 2021

DZP.226.15/ZP/U/2021

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu „Kompetencje w ochronie zdrowia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ea82488-a0aa-4e50-b687-356e70954136

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Data utworzenia:2021-06-28
Data publikacji:2021-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Muszyńska-Możdżeń
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Chmura
Liczba odwiedzin:462