Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zgodnie z harmonogramem

242/U/2019

19 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zgodnie z harmonogramem

Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych, opatrunków specjalistycznych

212/D/2019

16 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych, opatrunków specjalistycznych

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (frakcja mokra) i kodzie 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 (frakcja sucha), z nieruchomości Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki położonej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2 w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2021 r.

260/U/2019

16 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych jak w katalogu Eppendorf

243/D/2019

16 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych jak w katalogu Eppendorf

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

251/RB/2019

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem ,,Udział nanomateriałów w modulacji procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, jako czynnika
warunkującego progresję nowotworów" Zadanie 1

246/D/2019

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”

129/U/2019

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO POD ADRESEM:

https://imw.ezamawiajacy.pl/pn/imw/demand/notice/public/4516/details

3 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”

Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 10 zadań

199/D/2019

2 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 10 zadań

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych

193/D/2019

1 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych. Zadanie 1-2

198/D/2019

28 marca 2019
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych. Zadanie 1-2