Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Myszy Swiss Albino - ok. 100 szt.

17 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Myszy Swiss Albino - ok. 100 szt.

Odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (frakcja mokra) z nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2 w okresie od 01.05.2018 do 30.04.2019 r.

11 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (frakcja mokra) z nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2 w okresie od 01.05.2018 do 30.04.2019 r.

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych. Zadania 1-4

11 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych. Zadania 1-4

Zakup sprzętu medycznego – 20 zadań

10 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zakup sprzętu medycznego – 20 zadań

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych - Zadania 1-3

4 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych - Zadania 1-3

Zakup sprzętu medycznego - 20 zadań

30 marca 2018
Czytaj więcej o: Zakup sprzętu medycznego - 20 zadań

Usługa cateringowa

29 marca 2018
Czytaj więcej o: Usługa cateringowa

Roboty budowlane w budynkach nr 5A, 5B, 4B zlokalizowanych na działce nr ewid. 6/1 i 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2

Zamówienie prowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW” nr POIS.09.02.00-00-0094/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

23 marca 2018
Czytaj więcej o: Roboty budowlane w budynkach nr 5A, 5B, 4B zlokalizowanych na działce nr ewid. 6/1 i 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2

Zakup odczynników. Zadanie 1-5

23 marca 2018
Czytaj więcej o: Zakup odczynników. Zadanie 1-5

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

21 marca 2018
Czytaj więcej o: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków