Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkolenia stacjonarnego i e-learningowego, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, przeprowadzeniu egzaminu

Usługi społeczne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkolenia stacjonarnego i e-learningowego, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej oraz przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

89/U/2019

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkolenia stacjonarnego i e-learningowego, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, przeprowadzeniu egzaminu

Automatyczna myjnia endoskopowa

103/D/2019

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: Automatyczna myjnia endoskopowa

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

84/U/2019

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowego szkolenia

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowego szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”

88/U/2019

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowego szkolenia

Usługa zabezpieczenia anestezjologicznego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

85/U/2019

12 lutego 2019
Czytaj więcej o: Usługa zabezpieczenia anestezjologicznego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Budowa dźwigu osobowego i zadaszenia patio z instalacją elektryczną

91/RB/2019

8 lutego 2019
Czytaj więcej o: Budowa dźwigu osobowego i zadaszenia patio z instalacją elektryczną

Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

68/D/2019

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

Zakup i dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

50/1/D/2019

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

Zakup i dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

50/D/2019

25 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych

5/D/2019

21 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych