Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 8 zadań

DZP.226.16.ZP.D.2023

27 listopada 2023
Czytaj więcej o: Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 8 zadań

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby IMW w Lublinie na okres 12 miesięcy

DZP.226.15.ZP.D.2023

23 listopada 2023
Czytaj więcej o: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby IMW w Lublinie na okres 12 miesięcy

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych – 2 zadania

DZP.226.21.DN.D.2023

20 listopada 2023
Czytaj więcej o: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych – 2 zadania

Postępowanie habilitacyjne - Dr n. med. Lidia Sierpińska

14 listopada 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie habilitacyjne - Dr n. med. Lidia Sierpińska

Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

14 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej: 100 zł x 700 sztuk = 70 000 zł 50 zł x 1181 sztuk = 59 050 zł

DZP.226.28.ZO.D.2023

13 listopada 2023
Czytaj więcej o: Dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej: 100 zł x 700 sztuk = 70 000 zł 50 zł x 1181 sztuk = 59 050 zł

Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

13 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 1 zadanie

DZP.226.8.ŚZ.U.2023

7 listopada 2023
Czytaj więcej o: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 1 zadanie

Dostawa odczynników – 2 zadania

DZP.226.20.DN.D.2023

30 października 2023
Czytaj więcej o: Dostawa odczynników – 2 zadania

Jednorazowa dostawa odczynników i podłoża – 3 zadania

DZP.226.19.DN.D.2023

30 października 2023
Czytaj więcej o: Jednorazowa dostawa odczynników i podłoża – 3 zadania

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 4 zadania

DZP.226.13.ZP.D.2023

19 października 2023
Czytaj więcej o: Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 4 zadania

Sukcesywna dostawa odczynników

DZP.226.18.DN.D.2023

16 października 2023
Czytaj więcej o: Sukcesywna dostawa odczynników

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 1 zadanie

DZP.226.7.ŚZ.U.2023

13 października 2023
Czytaj więcej o: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 1 zadanie

DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO LICZNIKA KOLONII BAKTERII ORAZ MIERNIKA STREF ZAHAMOWANIA WZROSTU WRAZ Z KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO W RAMACH NPZ

DZP.226.11.ZP.D.2023

27 września 2023
Czytaj więcej o: DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO LICZNIKA KOLONII BAKTERII ORAZ MIERNIKA STREF ZAHAMOWANIA WZROSTU WRAZ Z KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO W RAMACH NPZ

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych – 4 zadania

DZP.226.17.DN.D.2023

15 września 2023
Czytaj więcej o: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych – 4 zadania

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 6 zadań

DZP.226.6.ŚZ.U.2023

8 września 2023
Czytaj więcej o: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 6 zadań

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Marzena Danielak

7 września 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Marzena Danielak

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Piotr Adamczuk

7 września 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Piotr Adamczuk

Usługa badania sprawozdania finansowego Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki za lata 2023 i 2024

DZP.226.24.ZO.U.2023

6 września 2023
Czytaj więcej o: Usługa badania sprawozdania finansowego Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki za lata 2023 i 2024

Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

DZP.226.5.ŚZ.U.2023

1 września 2023
Czytaj więcej o: Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA INSTYTUTU MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE

DZP.226.10.ZP.U.2023

30 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW SZPITALA INSTYTUTU MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do IMW w Lublinie – 31 części

DZP.226.9.ZP.D.2023

2 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do IMW w Lublinie – 31 części

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych – 2 zadania

DZP.226.16.DN.D.2023

28 lipca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych – 2 zadania

Rekrutacja na stanowisko inżynieryjno-techniczne - student (2 stanowiska) w projekcie NCN

18 lipca 2023
Czytaj więcej o: Rekrutacja na stanowisko inżynieryjno-techniczne - student (2 stanowiska) w projekcie NCN

Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 8 zadań

12 lipca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 8 zadań

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Iwona Łagoda

11 lipca 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Iwona Łagoda

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Berta Fal

11 lipca 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Berta Fal

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Ewelina Farian

11 lipca 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Ewelina Farian

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Anna Agatowska

11 lipca 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Anna Agatowska

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 6 zadań

11 lipca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 6 zadań

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Piotr Lutomski

11 lipca 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Piotr Lutomski

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Monika Kaczoruk

11 lipca 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Monika Kaczoruk

Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

DZP.226.19.ZO.U.2023

10 lipca 2023
Czytaj więcej o: Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

Dostawa materiałów i odczynników niezbędnych do realizacji operacji „Wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania kulturami mikroorganizmów na każdym etapie produkcji miodów pitnych”

DZP.226.8.ZP.D.2023

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3652c532-173a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

3 lipca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa materiałów i odczynników niezbędnych do realizacji operacji „Wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania kulturami mikroorganizmów na każdym etapie produkcji miodów pitnych”

Konkurs na stanowisko asystenta - 4 etaty

19 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko asystenta - 4 etaty

Dostawa odczynników – 4 zadania

DZP.226.15.DN.D.2023

19 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa odczynników – 4 zadania

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych – 2 zadania

DZP.226.14.DN.D.2023

19 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych – 2 zadania

Świadczenie usługi transportu sanitarnego dla Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

DZP.226.17.ZO.U.2023

7 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Świadczenie usługi transportu sanitarnego dla Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Dostawa oprogramowania komputerowego.

DZP.226.13.DN.D.2023

1 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Dostawa oprogramowania komputerowego.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Agata Skowrońska

1 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr inż. Agata Skowrońska