Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rekrutacja na stanowisko asystenta lekarza / starszego asystenta lekarza - specjalistę w dziedzinie neurologii

17 maja 2019
Czytaj więcej o: Rekrutacja na stanowisko asystenta lekarza / starszego asystenta lekarza - specjalistę w dziedzinie neurologii

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych oraz Remont pomieszczeń laboratoryjno-diagnostycznych w budynku naukowym w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

307/RB/2019

10 maja 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, przeprowadzeniu egzaminu...

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń stacjonarnych i e learningowych, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego jak również na udzielaniu konsultacji eksperckich dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

287/U/2019

30 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, przeprowadzeniu egzaminu...

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Przewidywana łączna liczba szkoleń: 6.

Liczba uczestników każdego szkolenia: min. 18 osób, max. 20 Szkolenia czterodniowe: 1,2,3 dzień szkolenia odbywa się w ośrodku szkoleniowym, 4 dzień – w siedzibie IMW w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2 (4 godziny szkolenie komputerowe, 4 godziny wizyta studyjna/wykład).

279/U/2019

26 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zgodnie z harmonogramem

242/U/2019

19 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zgodnie z harmonogramem

Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych, opatrunków specjalistycznych

212/D/2019

16 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych, opatrunków specjalistycznych

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (frakcja mokra) i kodzie 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 (frakcja sucha), z nieruchomości Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki położonej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2 w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2021 r.

260/U/2019

16 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych jak w katalogu Eppendorf

243/D/2019

16 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych jak w katalogu Eppendorf

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

251/RB/2019

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem ,,Udział nanomateriałów w modulacji procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, jako czynnika
warunkującego progresję nowotworów" Zadanie 1

246/D/2019

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem