Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostawa materiałów jednorazowych do ekstrakcji SPE i analiz chromatograficznych na potrzeby projektu: „Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ŚRODOWISKO I ZDROWIE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

2022-01-24

DZP.226.1.ZO.D.2022

 

Dostawa płynów do infuzji do Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

2021-12-13

DZP.226.18/ZP/D/2021

Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 2 zadania

2021-12-08

Znak sprawy: DZP.226.19/ZP/D/2021

Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 10 zadań

2021-09-28

Znak sprawy: DZP.226.16/ZP/D/2021

Dostawa produktów leczniczych do Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w podziale na części

2021-08-23

Znak sprawy: DZP.226.10/ZP/D/2021

Usługa żywienia pacjentów Szpitala Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

2021-08-19

Znak sprawy: DZP.226.11/ZP/U/2021

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych.

2021-07-16

Znak sprawy: 473/U/2021

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych.

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu

2021-06-28

DZP.226.15/ZP/U/2021

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu „Kompetencje w ochronie zdrowia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Czytaj więcej o: Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu

Dostawa odczynników

2021-06-18

Postępowanie realizowane w ramach następującego projektu: „Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ŚRODOWISKO I ZDROWIE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.2 Studia doktoranckie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZP.226.14/ZP/D/2021

Czytaj więcej o: Dostawa odczynników

Dostawa odczynników w podziale na części

2021-06-16

Postępowanie realizowane w ramach następującego projektu: „Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ŚRODOWISKO I ZDROWIE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.2 Studia doktoranckie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZP.226.12/ZP/U/2021

Czytaj więcej o: Dostawa odczynników w podziale na części

Dostawa materiałów jednorazowych w podziale na części

2021-06-16

Postępowanie realizowane w ramach następującego projektu: „Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ŚRODOWISKO I ZDROWIE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.2 Studia doktoranckie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZP.226.13/ZP/D/2021

Czytaj więcej o: Dostawa materiałów jednorazowych w podziale na części

Udzielanie świadczeń zdrowotnych - 3 zadania

2021-06-15

459/U/2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych - 27 zadań

2021-06-14

367/U/2021

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników czterodniowych szkoleń

2021-05-27

DZP.226.9/ZP/U/2021

Materiały dydaktyczne dotyczące szkoleń stacjonarnych i e learningowych, przeprowadzenie szkolenia, przeprowadzenia egzaminu z tematu „Metodologia, monitorowanie i zarządzanie badaniami klinicznymi – podstawy"

2021-05-27

DZP.226.8/ZP/U/2021

Świadczenie usług prowadzenia superwizji indywidualnej i grupowej w zakresie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

2021-05-21

DZP.226.7/ZP/U/2021

Świadczenie usług prowadzenia superwizji indywidualnej i grupowej w zakresie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) na potrzeby projektu Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” (nr POWR.04.03.00-00-0025/19)

Sukcesywne dostawy: podkłady medyczne jednorazowe, ręcznik i papier toaletowy

2021-05-05

304/D/2021

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych

2021-05-05

305/U/2020

Materiały dydaktyczne dotyczących szkoleń stacjonarnych i e learningowych, przeprowadzenie szkoleń, przeprowadzenie egzaminu oraz udzielanie konsultacji eksperckich dla uczestników projektu

2021-04-28

DZP.226.6/ZP/U/2021

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników czterodniowych szkoleń

2021-04-28

DZP.226.5/ZP/U/2021

Świadczenie usług badawczych przez zespoły eksperckie na potrzeby realizacji projektu

2021-04-28

„Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

DZP.226.4/ZP/U/2021

Sukcesywne dostawy : podkłady medyczne jednorazowe, ręcznik i papier toaletowy Część 1: podkłady medyczne jednorazowe Część 2: Ręcznik i papier toaletowy dozowany centralnie po jednym listku

2021-04-08

257/D/2021

Świadczenie usług prowadzenia superwizji indywidualnej i grupowej w zakresie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

2021-04-07

DZP.226.3/ZP/U/2021

Świadczenie usług prowadzenia superwizji indywidualnej i grupowej w zakresie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) na potrzeby projektu Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” (nr POWR.04.03.00-00-0025/19).

Świadczenie usług prowadzenia superwizji indywidualnej i grupowej w zakresie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

2021-03-16

DZP.226.2/ZP/U/2021

Strona internetowa postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84243f32-7ded-47e1-ad6e-1c6fd176f58e

Dostawa pomp insulinowych

2021-02-26

DZP.226.1/ZP/D/2021

Mobilny miernik jakości powietrza do pomiaru pyłów PM10

2021-02-12

95/D/2021

Świadczenie usług obejmujących zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń

2021-02-01

677/U/2020

Świadczenie usług polegających na opracowaniu materiałów dydaktycznych, przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu

2021-02-01

676/U/2020

Dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na części na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

2020-12-30

640/D/2020

Dostawa materiałów jednorazowych w podziale na części na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

2020-12-30

600/D/2020

Mobilny miernik jakości powietrza

2020-12-29

649/D/2020

Dostawa leków

2020-12-28

666/D/2020

Dostawa materiałów jednorazowych w podziale na części na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach realizacji projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ŚRODOWISKO I ZDROWIE”

2020-12-28

638/D/2020

Dostawa aparatu USG w ramach projektu pn. „Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

2020-12-09

619/D/2020

Dostawa mebli biurowych dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach projektu pn. „Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

2020-12-08

594/D/2020

Dostawa sejfu do przechowywania leków psychotropowych oraz szafy na leki z sejfem w ramach projektu pn. „Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

2020-12-04

590/D/2020

Świadczenie usług polegających na wdrożeniu modelu podnoszenia jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach realizacji projektu

2020-12-02

Sukcesywna dostawa odczynników diagnostycznych na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach realizacji projektu „Profilaktyka boreliozy z Lyme wśród mieszkańców województwa lubelskiego”

2020-11-30

Sukcesywna dostawa rękawiczek na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

2020-11-30

Zakup sprzętu fotograficznego

2020-11-20

584/D/2020

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-07-07
Data publikacji:2017-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:81932

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-25 14:47:39Umieszczenie odpowiedzi na zapytanie Zamówienia publiczne
2017-07-07 09:50:35Utworzenie kategoriiZamówienia publiczne