Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sukcesywna dostawa ręczników i papieru toaletowego

2023-02-06

DZP.226.3.ZO.D.2023

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych

2023-01-09

DZP.226.1.ZO.U.2023

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do IMW w Lublinie - 5 części

2022-12-21

DZP.226.27.ZP.D.2022

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 3 zadania

2022-11-24

DZP.226.26.ZP.D.2022

Sukcesywne dostawy zestawów diagnostycznych - 2 zadania

2022-11-16

DZP.226.23.ZP.D.2022

Dostawa automatycznej myjni endoskopowej na potrzeby IMW w Lublinie

2022-11-14

DZP.226.25.ZP.D.2022

Dostawa bonów towarowych

2022-11-10

DZP.226.31.ZO.D.2022

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w ramach projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczenio

2022-11-09

DZP.226.24.ZP.U.2022

Dostawa cieplarki laboratoryjnej na potrzeby realizacji badań objętych projektem GOSPOSTRATEG – III

2022-11-04

DZP.226.22.DZP.D.2022

Dostawy odczynników diagnostycznych oraz materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji badań objętych projektem GOSPOSTRATEG – III– 5 zadań

2022-11-04

DZP.226.21.ZP.D.2022

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych do Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie przez okres 12 miesięcy

2022-10-06

DZP.226.28.ZO.D.2022

Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby IMW w Lublinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Rehabilitacji oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i dostosowanie ich do specyfiki pacjentów - w związku z COVID-19”

2022-10-06

DZP.226.27.ZO.D.2022

Dostawa sprzętu, oprogramowania podnoszącego cyberbezpieczeństwo, wdrożenie systemu oraz wykonanie audytu dla Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w ramach projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniobiorc

2022-10-05

DZP.226.19.ZP.U.2022

Dostawa aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego na potrzeby IMW w Lublinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kliniki Rehabilitacji oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i dostosowanie ich do specyfiki pacjentów - w związku z

2022-09-29

DZP.226.20.ZP.D.2022

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – 31 zadań

2022-09-20

DZP.226.16.ZP.D.2022

Dostawa urządzeń i sprzętu do badań endoskopowych na potrzeby IMW w Lublinie

2022-08-24

DZP.226.17.ZP.D.2022

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do IMW w Lublinie - 4 części

2022-08-23

DZP.226.15.ZP.D.2022

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 3 zadania

2022-08-17

DZP.226.14.ZP.D.2022

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych - 53 zadania

2022-07-15

DZP.226.22.ZO.U.2022

Świadczenie usług w charakterze eksperta ds. opracowania metodologii i wyników badań w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie na potrzeby realizacji projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabil

2022-07-15

DZP.226.23.ZO.U.2022

Dostawa pomp insulinowych

2022-07-06

DZP.226.13.ZP.D.2022

Świadczenie usług w charakterze eksperta ds. opracowania metodologii i wyników badań w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie na potrzeby realizacji projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabil

2022-07-05

DZP.226.19.ZO.U.2022

Świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski na potrzeby projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem

2022-07-05

DZP.226.18.ZO.U.2022

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 6 zadań

2022-06-22

DZP.226.12.ZP.D.2022

Dostawa odczynników diagnostycznych na potrzeby realizacji badań objętych projektem GOSPOSTRATEG – III– 2 zadania

2022-05-25

DZP.226.11.ZP.D.2022

Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - materiały zużywalne jak w katalogu Profilab lub równoważne

2022-05-16

DZP.226.10.ZP.D.2022

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczającego wjazd i wyjazd (szlabany) oraz systemu pobierania opłat za korzystanie z parkingu przy Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2

2022-05-06

DZP. 226.13.ZO.D.2022

Świadczenie usług w charakterze eksperta ds. szkolenia w zakresie oceny funkcjonalnej w rehabilitacji w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie na potrzeby realizacji projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcj

2022-05-04

DZP.226.15.ZO.U.2022

Dostawa odczynników diagnostycznych na potrzeby realizacji badań objętych projektem GOSPOSTRATEG – III– 2 zadania

2022-04-29

DZP.226.9.ZP.D.2022

Świadczenie usług w charakterze eksperta ds. szkolenia w zakresie oceny funkcjonalnej w rehabilitacji w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie na potrzeby realizacji projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcj

2022-04-20

DZP.226.14.ZO.U.2022

Dostawa zestawów ELISA do oznaczeń biochemicznych na potrzeby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach realizacji projektu „Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ŚRODOWISKO I ZDROWIE”

2022-04-20

DZP.226.8.ZP.D.2022

Usługa wykonania przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki.

2022-03-24

DZP.226.12.ZP.U.2022

Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 4 zadania

2022-03-22

DZP.226.7.ZP.D.2022

Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 8 zadań

2022-03-21

DZP.226.6.ZP.D.2022

Dostawa odczynników diagnostycznych na potrzeby realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ - 9 zadań

2022-03-18

DZP.226.5.ZP.D.2022

Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 2 zadania

2022-03-11

DZP.226.4.ZP.D.2022

„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do IMW w Lublinie w podziale na części”

2022-02-25

Znak sprawy: DZP.226.1.ZP.D.2022

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni na potrzeby IMW

2022-02-22

DZP.226.4.ZO.D.2022

Sukcesywne dostawy środków czystości, ręczników i papieru toaletowego na potrzeby IMW- 2 części

2022-02-18

DZP.226.6.ZO.D.2022

Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu ”Kompetencje w ochronie zdrowia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i

2022-02-16

DZP.226.5.ZO.D.2022

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-07-07
Data publikacji:2017-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:92092

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-25 14:47:39Umieszczenie odpowiedzi na zapytanie Zamówienia publiczne
2017-07-07 09:50:35Utworzenie kategoriiZamówienia publiczne