Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rekrutacja na stanowisko księgowej w ramach umowy o pracę

16 listopada 2017
Czytaj więcej o: Rekrutacja na stanowisko księgowej w ramach umowy o pracę

Dostawa tlenu medycznego w butlach 40 litrowych, transport i dzierżawa butli

14 listopada 2017
Czytaj więcej o: Dostawa tlenu medycznego w butlach 40 litrowych, transport i dzierżawa butli

Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń stacjonarnych i e learningowych, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, oraz przeprowadzeniu egzaminu

13 listopada 2017
Czytaj więcej o: Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń stacjonarnych i e learningowych, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, oraz przeprowadzeniu egzaminu

Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 fabrycznie nowego samochodu osobowego

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 fabrycznie nowego samochodu osobowego

Dostawa jednorazowa - Zakup autoklawowalnych worków na odpady Biohazard

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Dostawa jednorazowa - Zakup autoklawowalnych worków na odpady Biohazard

Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem - Udział nanomateriałów w modulacji procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, jako czynnika warunkującego progresję nowotworów

30 października 2017
Czytaj więcej o: Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem - Udział nanomateriałów w modulacji procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, jako czynnika warunkującego progresję nowotworów

Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem - Mechanizmy aktywności biologicznej wybranych nanocząstek projektowanych na modelu in vitro komórek raka sutka linii MDA-MB-436

30 października 2017
Czytaj więcej o: Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem - Mechanizmy aktywności biologicznej wybranych nanocząstek projektowanych na modelu in vitro komórek raka sutka linii MDA-MB-436

Dostawa jednorazowa - Zakup autoklawowalnych worków na odpady Biohazard

24 października 2017
Czytaj więcej o: Dostawa jednorazowa - Zakup autoklawowalnych worków na odpady Biohazard

Rotator Tube Revolver

24 października 2017
Czytaj więcej o: Rotator Tube Revolver

Dostawa jednorazowa - Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań naukowych - 6 zadań

24 października 2017
Czytaj więcej o: Dostawa jednorazowa - Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań naukowych - 6 zadań

Zamówienie z wolnej ręki. Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową. 6 zadań

19 października 2017
Czytaj więcej o: Zamówienie z wolnej ręki. Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową. 6 zadań

Udzielanie świadczeń zdrowotnych - 8 zadań

19 października 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych - 8 zadań

Obsługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki na terenie województwa lubelskiego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

13 października 2017
Czytaj więcej o: Obsługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki na terenie województwa lubelskiego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH APARATÓW, ZADANIE 1 Cyfrowy Mammograf, ZADANIE 2 Videogastroskop, ZADANIE 3 Videokolonoskop, ZADANIE 4 Szafa do przechowywania endoskopów

7 października 2017
Czytaj więcej o: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH APARATÓW, ZADANIE 1 Cyfrowy Mammograf, ZADANIE 2 Videogastroskop, ZADANIE 3 Videokolonoskop, ZADANIE 4 Szafa do przechowywania endoskopów

Świadczenie usług przez dietetyka w Dziennym Domu Opieki Medycznej

5 października 2017
Czytaj więcej o: Świadczenie usług przez dietetyka w Dziennym Domu Opieki Medycznej

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych - 3 zadania

5 października 2017
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych - 3 zadania

Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową. 8 zadań

21 września 2017
Czytaj więcej o: Wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową. 8 zadań

Dostawa jednorazowa - zakup mikroskopu odwróconego

20 września 2017
Czytaj więcej o: Dostawa jednorazowa - zakup mikroskopu odwróconego

Wykonywanie endoskopii przewodu pokarmowego (gastroskopii i kolonoskopii) w Zakładzie Endoskopowych Badań Klinicznych Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zgodnie z harmonogramem

20 września 2017
Czytaj więcej o: Wykonywanie endoskopii przewodu pokarmowego (gastroskopii i kolonoskopii) w Zakładzie Endoskopowych Badań Klinicznych Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zgodnie z harmonogramem

Jednorazowa dostawa oleju napędowego do agregatu prądotwórczego 400L i oleju opałowego do kotłowni gazowo-olejowej 7000 L

19 września 2017
Czytaj więcej o: Jednorazowa dostawa oleju napędowego do agregatu prądotwórczego 400L i oleju opałowego do kotłowni gazowo-olejowej 7000 L

Wykonanie Studium Wykonalności do projektu obejmującego wdrożenie e-usług oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami

15 września 2017
Czytaj więcej o: Wykonanie Studium Wykonalności do projektu obejmującego wdrożenie e-usług oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami

Postępowanie w sprawie zbierania ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań za rok 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy

15 września 2017
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie zbierania ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań za rok 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy

Najem 3 zestawów terminali płatniczych POS wraz z zakupem usługi rozliczania wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych przez okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy

14 września 2017
Czytaj więcej o: Najem 3 zestawów terminali płatniczych POS wraz z zakupem usługi rozliczania wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych przez okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy

Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 3 zadania

13 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 3 zadania

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pobierania krwi w miejscu świadczenia usług przez Przyjmującego Zamówienie w miejscowości i terminie podanym przez Udzielającego Zamówienia

12 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pobierania krwi w miejscu świadczenia usług przez Przyjmującego Zamówienie w miejscowości i terminie podanym przez Udzielającego Zamówienia

Zamówienie z dziedziny nauki - dostawa jednorazowa materiałów

6 września 2017
Czytaj więcej o: Zamówienie z dziedziny nauki - dostawa jednorazowa materiałów

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i środków myjących na potrzeby IMW – 4 zadania

4 września 2017
Czytaj więcej o: Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i środków myjących na potrzeby IMW – 4 zadania

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pobierania krwi w miejscu świadczenia usług przez Przyjmującego Zamówienie w miejscowości i terminie podanym przez Udzielającego Zamówienia. 2 zadania

31 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pobierania krwi w miejscu świadczenia usług przez Przyjmującego Zamówienie w miejscowości i terminie podanym przez Udzielającego Zamówienia. 2 zadania

Dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów oraz użyczenie 30 szt. glukometrów

11 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów oraz użyczenie 30 szt. glukometrów

Realizacja usług obejmujących zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, sali komputerowej, transportu dla uczestników czterodniowych szkoleń

8 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Realizacja usług obejmujących zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, sali komputerowej, transportu dla uczestników czterodniowych szkoleń

Rekrutacja na stanowisko technika elektroradiologii w niepełnym wymiarze czasu pracy

4 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Rekrutacja na stanowisko technika elektroradiologii w niepełnym wymiarze czasu pracy

Udzielanie konsultacji eksperckich dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”

3 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie konsultacji eksperckich dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”

Dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów oraz użyczenie 30 szt. glukometrów

2 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów oraz użyczenie 30 szt. glukometrów

Zakup odczynników i drobnego sprzętu - jednorazowa dostawa

25 lipca 2017
Czytaj więcej o: Zakup odczynników i drobnego sprzętu - jednorazowa dostawa

Zadanie 1: Odczynniki jak w katalogu Qiagen, zadanie 2: Produkty jak w katalogu Fermentas

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Zadanie 1: Odczynniki jak w katalogu Qiagen, zadanie 2: Produkty jak w katalogu Fermentas

Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem „Chloropyrifos jako czynnik narażenia środowiskowego zwiększający ryzyko otyłości i cukrzycy typu 2: badania na modelu komórkowym 3T3-L1”

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Zakup odczynników niezbędnych do realizacji badań objętych projektem „Chloropyrifos jako czynnik narażenia środowiskowego zwiększający ryzyko otyłości i cukrzycy typu 2: badania na modelu komórkowym 3T3-L1”

Monoclonal Antibody Anti-Mouse CD4 FITC (RM4-5) eBioscience Nr Kat. 11-0042-82 1 op.

21 lipca 2017
Czytaj więcej o: Monoclonal Antibody Anti-Mouse CD4 FITC (RM4-5) eBioscience Nr Kat. 11-0042-82 1 op.

Materiały i odczynniki do chromatografii HPLC

21 lipca 2017
Czytaj więcej o: Materiały i odczynniki do chromatografii HPLC

Usługi społeczne przedmiotem których jest realizacja usług obejmujących zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej, transportu dla uczestników 9-ciu czterodniowych szkoleń

21 lipca 2017
Czytaj więcej o: Usługi społeczne przedmiotem których jest realizacja usług obejmujących zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej, transportu dla uczestników 9-ciu czterodniowych szkoleń

Dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów oraz użyczenie 30 szt. glukometrów

21 lipca 2017
Czytaj więcej o: Dostawa 160 000 szt. pasków do glukometrów oraz użyczenie 30 szt. glukometrów