Rekrutacja na stanowisko starszego asystenta lekarza - Klinika Diabetologii IMW