Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego z dokumentami uzupełniającymi dla inwestycji