Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia bólu w Poradni Leczenia Bólu