Rekrutacja na stanowisko asystenta lekarza / starszego asystenta lekarza - specjalistę w dziedzinie neurologii