Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 3 zadania