Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki