Zakup i dostawa zwierząt laboratoryjnych (myszy Swiss Albino) oraz mieszanki LSM dla myszy niezbędnych do realizacji badań objętych projektem