Zakup i dostawa materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji badań objętych projektem