Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji badań objętych projektem