Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych. Zadania 1-4