Dostawa tlenu medycznego w butlach 40 litrowych, transport i dzierżawa butli