Rekrutacja na stanowisko inżynieryjno-techniczne - student (2 stanowiska) w projekcie NCN