Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Joanna Szala-Rycaj