Roboty budowlane w budynkach nr 5A, 5B, 4B zlokalizowanych na działce nr ewid. 6/1 i 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2018

Zamówienie prowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW” nr POIS.09.02.00-00-0094/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dział Finansowo-Księgowy
Data utworzenia:2018-03-23
Data publikacji:2018-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Ciwiński
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Chmura
Liczba odwiedzin:2637