Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostawa leków - 9 zadań

2019-09-26

507/D/2019

Dostawa materiałów jednorazowych i odczynników oraz rękawiczek jednorazowych

2019-09-19

508/D/2019

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego i sali szkoleniowej dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu

2019-09-19

527/U/2019

Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, przeprowadzeniu szkolenia, przeprowadzeniu egzaminu oraz udzielaniu konsultacji eksperckich dla uczestników projektu

2019-09-17

526/U/2019

Dostawa materiałów dydaktycznych: notesy, teczki, długopisy, skrypty, certyfikaty ukończenia szkolenia, podręczniki

2019-09-16

525/D/2019

Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

2019-08-30

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej

2019-08-29

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej – sprawowanie opieki i nadzoru lekarskiego nad pacjentami Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zgodnie z harmonogramem.

485/U/2019

Polimeraza jak w katalogu Syngen lub równoważna

2019-08-22

476/D/2019

Zakup i dostawa liofilizatora z wyposażeniem

2019-08-21

477/D/2019

Usługa transportu sanitarnego

2019-08-14

432/U/2019

Konkurs ofert na na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki

2019-08-13

435/U/2019

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji

2019-08-09

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji określonej jako: Przebudowa schodów przy wejściu głównym do budynku nr 4 Instytutu Medycyny Wsi wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie robót modernizacyjno-instalacyjnych w przychodni Instytutu Medycyny Wsi”  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

463/RB/2019

Zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego

2019-07-11

433/D/2019

Dostawa pomp insulinowych

2019-07-09

415/D/2019

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych

2019-06-27

411/U/2019

Dostawa odczynników, materiałów jednorazowych oraz wyposażenia pomocniczego

2019-06-26

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pod nazwą Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienia zdrowia pracujących w zakresie punktu 2.1.2.

405/D/2019

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 5 zadań

2019-06-26

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 22 zadania

2019-06-24

Usługa wykonania 3420 kompletów pakietów edukacyjnych (1 pakiet dla rodziny) – 8 etapów

2019-06-17

395/U/2019

Usługa żywienia pacjentów szpitala Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki

2019-06-14

387/U/2019

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych

2019-06-13

363/U/2019

Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych, opatrunków specjalistycznych

2019-06-12

376/D/2019

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej – sprawowanie opieki i nadzoru lekarskiego nad pacjentami Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

2019-06-03

359/U/2019

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

2019-05-10

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych oraz Remont pomieszczeń laboratoryjno-diagnostycznych w budynku naukowym w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

307/RB/2019

Czytaj więcej o: Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, przeprowadzeniu egzaminu...

2019-04-30

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń stacjonarnych i e learningowych, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego jak również na udzielaniu konsultacji eksperckich dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

287/U/2019

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu

2019-04-26

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowych szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Przewidywana łączna liczba szkoleń: 6.

Liczba uczestników każdego szkolenia: min. 18 osób, max. 20 Szkolenia czterodniowe: 1,2,3 dzień szkolenia odbywa się w ośrodku szkoleniowym, 4 dzień – w siedzibie IMW w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2 (4 godziny szkolenie komputerowe, 4 godziny wizyta studyjna/wykład).

279/U/2019

Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych, opatrunków specjalistycznych

2019-04-16

212/D/2019

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych

2019-04-16

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (frakcja mokra) i kodzie 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 (frakcja sucha), z nieruchomości Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki położonej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2 w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2021 r.

260/U/2019

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

2019-04-12

Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

251/RB/2019

Czytaj więcej o: Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót

Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”

2019-04-03

129/U/2019

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO POD ADRESEM:

https://imw.ezamawiajacy.pl/pn/imw/demand/notice/public/4516/details

Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 10 zadań

2019-04-02

199/D/2019

Dostawa sprzętu medycznego

2019-03-07

Dostawa sprzętu medycznego: Macerator 1 szt., Myjnia-dezynfektora do kaczek i basenów 1 szt., Urządzenie ociepleniowe do rozmrażania i podgrzewania składników krwi zapakowanych w plastikowe torby (Urządzenie do suchego rozmrażania osocza) 1 szt., Szafa medyczna na leki i narkotyki z sejfem 1 szt.

147 /D/2019

Usługa cateringowa

2019-03-05

Usługa cateringowa realizowana na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

137/U/2019

Dostawa z transportem i montaż odbojnic i odbojoporęczy

2019-03-05

142/D/2019

Usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkolenia stacjonarnego i e-learningowego, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej, przeprowadzeniu egzaminu

2019-02-20

Usługi społeczne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych dotyczących szkolenia stacjonarnego i e-learningowego, przeprowadzeniu szkolenia, wygłoszeniu wykładu, przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w pracowni komputerowej oraz przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

89/U/2019

Automatyczna myjnia endoskopowa

2019-02-15

103/D/2019

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowego szkolenia

2019-02-15

Usługa obejmująca zapewnienie: noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, serwisu kawowego, sali szkoleniowej, komputerów przenośnych na zajęcia komputerowe, transportu dla uczestników czterodniowego szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych”

88/U/2019

Budowa dźwigu osobowego i zadaszenia patio z instalacją elektryczną

2019-02-08

91/RB/2019

Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Mikrogen lub równoważne

2019-01-08

10/D/2019

Usługa konserwacji i napraw dźwigów zamontowanych w obiektach Zleceniodawcy

2019-01-04

3/U/2019

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-07-07
Data publikacji:2017-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:72666

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-25 14:47:39Umieszczenie odpowiedzi na zapytanie Zamówienia publiczne
2017-07-07 09:50:35Utworzenie kategoriiZamówienia publiczne