Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Usługa konserwacji i napraw dźwigów zamontowanych w obiektach Zleceniodawcy

2018-12-14

538/U/2018

Automatyczny system do izolacji materiału genetycznego metodą kolumienkową dla Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

2018-12-07

947/D/2018

Zakup Spektrofotometru do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych i białek oraz Systemu do dokumentacji żeli dla Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

2018-12-04

923/D/2018

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu „Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie”

2018-11-22

897/D/2018

Zakup wyposażenia meblowego w ramach projektu „Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie”

2018-11-22

898/D/2018

Zakup aparatury i wyposażenia pomocniczego do Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”

2018-11-20

879/D/2018

Roboty budowlane w zakresie pionów i poziomów instalacji wod-kan i c.w. w części istniejącej budynku nr 1 zlokalizowanego na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2

2018-11-13

854/RB/2018

Dostawa pomp insulinowych

2018-11-06

798/D/2018

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego z dokumentami uzupełniającymi dla inwestycji

2018-09-27

731/U/2018

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego z dokumentami uzupełniającymi dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2, dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych” w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”.

Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Mikrogen lub równoważne

2018-09-24

732/D/2018

Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniami personelu

2018-09-18

708/D/2018

System zapewniający realizację obowiązku komunikacji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej do postępowań o udzielenie zamówienia

2018-09-06

697/U/2018

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej

2018-08-23

659/U/2018

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług w ramach projektu pod nazwą „Lubelski e-IMW”

2018-08-17

630/D/2018

Wykonanie instalacji gazów medycznych - tlen 3 pobory, próżnia 3 pobory w Zakładzie Klinicznych Badań Endoskopowych

2018-08-17

621/U/2018

Zakup sprzętu medycznego - 2 zadania

2018-07-13

585/D/2018

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki na okres 12 miesięcy począwszy od dnia 1 sierpnia 2018 r.

2018-07-13

587/U/2018

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji

2018-07-10

567/D/2018

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dokumentami uzupełniającymi

2018-07-09

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dokumentami uzupełniającymi dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2, dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych” w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”.

563/U/2018

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji

2018-06-26

Oznaczenie sprawy: 518/D/2018

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego - 13 zadań

2018-06-20

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych

2018-06-19

Nr sprawy: 506/U/2018

Zakup wyposażenia socjalno-bytowego i administracyjno-biurowego

2018-06-19

Materiały do terapii zajęciowej

2018-06-18

Dostawa produktów leczniczych - 9 zadań

2018-06-15

Oznaczenie sprawy: 434/D/2018

Dostawa pomp insulinowych - 2 zadania

2018-06-04

Zakup wyposażenia ICT

2018-05-24

Świadczenie usług żywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Lublinie

2018-05-17

Tytuł projektu: DDOM w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.05.02.00-00-0109/15-00

Usługa przeglądu aparatury medycznej oraz urządzeń pomocniczych

2018-05-09

Odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (frakcja mokra) z nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2 w okresie od 01.05.2018 do 30.04.2019 r.

2018-04-11

Zakup sprzętu medycznego – 20 zadań

2018-04-10

Zakup sprzętu medycznego - 20 zadań

2018-03-30

Usługa cateringowa

2018-03-29

Roboty budowlane w budynkach nr 5A, 5B, 4B zlokalizowanych na działce nr ewid. 6/1 i 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2

2018-03-23

Zamówienie prowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW” nr POIS.09.02.00-00-0094/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

2018-03-21

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego - 27 zadań

2018-03-15

Przetarg pisemny na sprzedaż zbędnych środków trwałych

2018-02-13

Usługa cateringowa realizowana na potrzeby projektu

2018-02-05

Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych

2018-01-10

Usługa cateringowa

2018-01-09

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2017-07-07
Data publikacji:2017-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:72670

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-25 14:47:39Umieszczenie odpowiedzi na zapytanie Zamówienia publiczne
2017-07-07 09:50:35Utworzenie kategoriiZamówienia publiczne